Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko: konserwatora - kierowcy w Zespole Organizacyjnym

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
 
Poszukuje kandydata na stanowisko: konserwatora – kierowcy w Zespole Organizacyjnym.
 
Wymagania:
 
  1. Niezbędne

 

 
  1. Dodatkowe:
 
Wymiar czasu pracy: pełny etat.
Zakres czynności: załącznik
Wymagane dokumenty:
-          c.v.,
-          list motywacyjny,
-          kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania na stronie internetowej Funduszu),
-          kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
-          kserokopie innych dokumentów świadczących o posiadanym doświadczeniu zawodowym,   kwalifikacjach i umiejętnościach,
-          kserokopia prawa jazdy kategorii B,
-          oświadczenie kandydata, stwierdzające, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie przeciwko bezpieczeństwu      w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku,
-          oświadczenie kandydata stwierdzające, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania zawodu kierowcy,
-          zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 
Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.
 
Dokumenty należy składać w sekretariacie Funduszu od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 - 1500 lub przesłać pocztą na adres:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
 
Termin składania ofert upływa: 2 grudnia 2010 r.
 
Dodatkowych informacji udziela: Pani Anna Dziedzic, tel. 77 45 37 611 wew. 126
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/praca-w-funduszu/archiwum-naborow/2010/ogloszenie-dotyczace-naboru-na-stanowisko-konserwatora-kierowcy-w-zespole-organizacyjnym