Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Informacja o wynikach naboru kandydata do zatrudnienia na stanowisku: Specjalista w Zespole Wód i Gospodarki Wodnej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
ul. Krakowska 53
45-018 Opole
 
 
 
  1. Stanowisko pracy – Specjalista w Zespole Wód i Gospodarki Wodnej.
  2. Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania – 

    Barbara Lesik zamieszkała w Opolu. 

  3. Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata: 
    Komisja konkursowa ustaliła następującą listę rankingową kandydatów: 
 

 Lp.
Imię i nazwisko kandydata
Uzyskane punkty
Część 1
Część 2
Część 3
Razem
1.
    Barbara Lesik
5
3
3
11
  
i przedstawiła ją Prezesowi Zarządu.
 
Prezes Zarządu biorąc pod uwagę przeprowadzone postępowanie konkursowe, wyniki uzyskane przez kandydatów oraz
rekomendacje komisji, zgodnie z § 6 Regulaminu pracy Komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania w sprawie naboru kandydatów do zatrudnienia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej 
w Opolu wybrał kandydaturę Pani Barbary Lesik.
  

Prezes Zarządu
Zbigniew Figas
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/praca-w-funduszu/archiwum-naborow/2010/informacja-o-wynikach-naboru-kandydata-do-zatrudnienia-na-stanowisku-specjalista-w-zespole-wod-i-gospodarki-wodnej-2