Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku stanowisku Sekretarki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

L I S T A
 
 
kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku Sekretarki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

 

 
L.p.
 
Imię i nazwisko kandydata
 
Miejsce zamieszkania
(miejscowość)
 
1.
 
Sabina Czech
 
 
Opole
 
2.
 
Dorota Martuś
 
 
Opole
 
3.
 
Marta Agnieszka Tylak
 
 
Olesno

 

Opole, dnia 09.08.2010 r. 

 
 
                                                                              Przewodniczący Komisji kwalifikacyjnej                                                                             
                                                                                                    Arnold Donitza

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/praca-w-funduszu/2010/lista-kandydatow-spelniajacych-wymogi-formalne-w-postepowaniu-kwalifikacyjnym-o-naborze-kandydatow-do-zatrudnienia-na-stanowisku-stanowisku-sekretarki-w-wojewodzkim-funduszu-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej-w-opolu