Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku specjalisty w Zespole Organizacyjnym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

L I S T A 

kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku specjalisty w Zespole Organizacyjnym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

 
 
 
 L.p.
 
Imię i nazwisko kandydata
 
Miejsce zamieszkania
(miejscowość)
   1.
Aleksandra Pietrusa
 
Opole
   2.
Przemysław Szałapski
 
Grodziec
   3.
Hubert Wilk
 
Walidrogi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opole, dnia 31.03.2010 r.
                                                                                                                                                                    

Przewodniczący Komisj kwalifikacyjnej     

                                                                                                                                
    Arnold Donitza
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/praca-w-funduszu/2010/lista-kandydatow-spelniajacych-wymogi-formalne-w-postepowaniu-kwalifikacyjnym-o-naborze-kandydatow-do-zatrudnienia-na-stanowisku-specjalisty-w-zespole-organizacyjnym-wojewodzkiego-funduszu-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej-w-opolu-3