Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko: Specjalista w Zespole Organizacyjnym

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
 
Poszukuje kandydata na stanowisko: Specjalisty w Zespole Organizacyjnym.
 
Wymagania: 
  1. Niezbędne
 
  1. Dodatkowe:
 
Wymiar czasu pracy: pełny etat.
Zakres obowiązków dla stanowiska pracy zgodnie z załącznikiem do ogłoszenia Zakres Czynności
Wymagane dokumenty: 
 
Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.
 
Dokumenty należy składać w sekretariacie Funduszu od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 - 1500 lub przesłać pocztą na adres:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
 
Termin składania ofert upływa:  22 marca 2010 r. do godz 15:00
Dodatkowych informacji udziela:  Anna Dziedzic tel. 077 45 37 611 w. 137. 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/praca-w-funduszu/archiwum-naborow/2010/ogloszenie-dotyczace-naboru-na-stanowisko-specjalista-w-zespole-organizacyjnym