Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku Specjalista w Zespole Ekonomiczno - Finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

L I S T A

 

 

kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisko: Specjalista w Zespole Ekonomiczno - Finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

 

 
 L.p.
 
               Imię i nazwisko kandydata
 
  Miejsce zamieszkania
  (miejscowość)
1.
Glapa Arkadiusz
Opole
2.
Jambor Małgorzata
Ładza
2.
Stasik – Szyndler Anna
Nysa

 

Opole, dnia 21 października 2009 r.                                                                                        Przewodniczący
                                                                                                                                     Komisji kwalifikacyjnej 

                                                                                                                                           Arnold Donitza 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/praca-w-funduszu/2009/lista-kandydatow-spelniajacych-wymogi-formalne-w-postepowaniu-kwalifikacyjnym-o-naborze-kandydatow-do-zatrudnienia-na-stanowisku-specjalista-w-zespole-ekonomiczno-finansowym-wojewodzkiego-funduszu-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej-w-opolu