Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Informacja o wynikach naboru kandydata do zatrudnienia na stanowisku: Specjalista w Zespole Organizacyjnym

I N F O R M A C J A
 
o wynikach naboru kandydata do zatrudnienia na stanowisku: Specjalista w Zespole Organizacyjnym.
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Krakowska 53
45-018 Opole
 
1.      Stanowisko pracy – Specjalista w Zespole Organizacyjnym.
2.      Imię i nazwisko wybranej kandydatki oraz jej miejsce zamieszkania –
Anna Dziedzic zamieszkała Gościejowice.
3.      Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata:
Komisja Konkursowa ustaliła następującą listę rankingową kandydatów:
 

Lp.
Imię i nazwisko kandydata
Uzyskane punkty
Część 1
Część 2
Część 3
Razem
1.
Dziedzic Anna  
7
3
5
15
2.
Nowicka Karolina Anna
5
3
4
12
3.
Ostręga Małgorzata
4
3
4
11

i przedstawiła ją Prezesowi Zarządu.
 
Prezes Zarządu biorąc pod uwagę przeprowadzone postępowanie konkursowe oraz wyniki uzyskane przez kandydatki, zgodnie z § 6 Regulaminu pracy Komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania w sprawie naboru kandydatów do zatrudnienia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wybrał kandydaturę PaniDziedzic Anny.
 
 
 
 
 
 
Opole, dnia 10.09.2009 r.        

      Przewodniczący
Komisji kwalifikacyjnej
       
     Edward Gondecki  

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/praca-w-funduszu/archiwum-naborow/2009/informacja-o-wynikach-naboru-kandydata-do-zatrudnienia-na-stanowisku-specjalista-w-zespole-organizacyjnym-2