Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Lista postępowań - zamówienia publiczne powyżej 30 000,00 euro

Lista postępowań - zamówienia publiczne powyżej 30 000,00 EURO


Czwarty przetarg nieograniczony na usługę Prowadzenie biura terenowego w Opolu obsługującego Program priorytetowy „Czyste powietrze”

Trzeci przetarg nieograniczony na usługę Prowadzenie biura terenowego w Opolu obsługującego Program priorytetowy „Czyste powietrze”

Drugi przetarg nieograniczony na usługę Prowadzenie biura terenowego w Opolu obsługującego Program priorytetowy „Czyste powietrze”

Przetarg nieograniczony na usługę Prowadzenie biura terenowego w Opolu obsługującego Program priorytetowy „Czyste powietrze”
 
 
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pod nazwą: „Adaptacja strychów na pomieszczenia biurowe”
 
 

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pod nazwą: „Adaptacja strychów na pomieszczenia biurowe

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/zamowienia-publiczne/lista-postepowan-zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-00-euro