Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pod nazwą: „Adaptacja strychów na pomieszczenia biurowe”

Zawiadomienie o wyborze oferty dot. przetargu nieograniczonego sygn. 1/PZP/II/2015

WYJAŚNIENIA DO SIWZ II

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane pod nazwą: "Adaptacja strychów na pomieszczenia biurowe"

Część I SIWZ - Instrukcja dla wykonawców

Część II SIWZ - Umowa

Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/zamowienia-publiczne/lista-postepowan-zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-00-euro/przetarg-nieograniczony-na-roboty-budowlane-pod-nazwa-adaptacja-strychow-na-pomieszczenia-biurowe