Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu informuje, że w dniu 6 maja 2014 r. została przeprowadzona sprzedaż majątku ruchomego stanowiącego własność Funduszu, w wyniku której bieżnia treningowa elektryczna marki Insportlinenie nie została sprzedana.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/ogloszenia-o-sprzedazy/informacja-o-wynikach-przeprowadzenia-sprzedazy-majatku-ruchomego-stanowiacego-wlasnosc-wfosigw-w-opolu-z-ogloszenia-nr-w10-iv-2014-w-formie-z-wolnej-reki