Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Informacja o wynikach przeprowadzenia sprzedaży majątku ruchomego stanowiącego własność WFOŚiGW w Opolu z ogłoszenia nr W7/I/2014 w formie z wolnej ręki

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu informuje, że w dniu 7 lutego 2014 r. o godzinie 10:00 została przeprowadzona sprzedaż majątku ruchomego stanowiącego własność Funduszu, w wyniku której nie został zlicytowany żaden przedmiot.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/ogloszenia-o-sprzedazy/informacja-o-wynikach-przeprowadzenia-sprzedazy-majatku-ruchomego-stanowiacego-wlasnosc-wfosigw-w-opolu-z-ogloszenia-nr-w7-i-2014-w-formie-z-wolnej-reki