Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Informacja o wynikach przeprowadzenia sprzedaży majątku ruchomego stanowiącego własność WFOŚiGW w Opolu z ogłoszenia nr W5/XII/2013 w formie z wolnej ręki

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu informuje, że w wyniku przeprowadzonej sprzedaży z wolnej ręki W5/XII/2013 nie został sprzedany żaden przedmiot.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/ogloszenia-o-sprzedazy/informacja-o-wynikach-przeprowadzenia-sprzedazy-majatku-ruchomego-stanowiacego-wlasnosc-wfosigw-w-opolu-z-ogloszenia-nr-w5-xii-2013-w-formie-z-wolnej-reki