Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Informacja o wynikach przeprowadzenia sprzedaży majątku ruchomego stanowiącego własność Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z ogłoszenia nr W4/XII/2013 w formie z wolnej ręki

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu informuje, że w wyniku  sprzedaży z wolnej ręki  majątku ruchomego stanowiącego własność Funduszu, sprzedano n/w rzeczy:

1. Sauna z systemem termicznym na podczerwień marki Infraline za kwotę 3 785,40 zł - zakupiła Pani Katarzyna Ptak

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/ogloszenia-o-sprzedazy/informacja-o-wynikach-przeprowadzenia-sprzedazy-majatku-ruchomego-stanowiacego-wlasnosc-wojewodzkiego-funduszu-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej-w-opolu-z-ogloszenia-nr-w4-xii-2013-w-formie-z-wolnej-reki