Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Ogłoszenie nr S7/VII/2013 o sprzedaży majątku ruchomego stanowiącego własność Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Ogłoszenie nr S7/VII/2013 o sprzedaży majątku ruchomego stanowiącego własność
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
w formie licytacji ustnej.

 

  1. Nazwa i siedziba organizatora licytacji:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

(WFOŚiGW w Opolu)

      ul. Krakowska 53

45-018 Opole

 

  1. Miejsce i termin licytacji:

     Duża sala konferencyjna WFOŚiGW w Opolu

ul. Krakowska 53, I piętro

12 lipca 2013 r. godz. 1000

 

  1. Miejsce i termin, w którym można dokonać oględzin sprzedawanych składników majątku ruchomego:

 Zakład Produkcyjny Green Power Project Sp. z o.o. 

 46-282 Lasowice Wielkie, Trzebiszyn 67,

      Termin i godzinę oględzin należy uzgodnić telefonicznie z Panią Małgorzatą Oleksiewicz.

 

Szczegółowych informacji nt. sprzedawanych składników można uzyskać pod nr tel.: 77 45 45 891 wew. 103, osoba do kontaktu – Małgorzata Oleksiewicz.

 

  1. Rodzaj, typ, ilość składników objętych licytacją:

l.p.

Nazwa i typ

Rocznik

Ilość

Cena wywoławcza w zł

Postąpienie w zł

1

Linia do produkcji peletu - granulator składająca się z:

-zasilający przenośnik śrubowy o mocy 2,2 kW, stal nierdzewna,

- kondycjoner masy prod. JIANGSU MUYANG GROUP CHINA, typ MUTZ 1610, moc 15 KW,

- młyn peletowy prod. JIANGSU MUYANG GROUP CHINA, typ MUZL 1610M, moc 2 x 132+22 kW,

- silnik elektryczny prod. JIANGSU DAZHONG ELECTRIC MOTOR CHINA, typ Y2-315L2-6, ilość sztuk – 2.

Stan wizualny urządzenia dobry, nie przeprowadzono prób pracy.

2009

1

151 518,60

1000,00

Wszystkie ceny są cenami brutto.

Minimalną cenę sprzedaży stanowi cena wywoławcza powiększona o wartość jednego postąpienia.

 

  1. Wadium:

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przedmiotu sprzedaży tj.:

 

l.p.

Nazwa i typ

Kwota wadium w zł

1

Linia do produkcji peletu  - granulator składająca się z:

-zasilający przenośnik śrubowy o mocy 2,2 kW, stal nierdzewna,

- kondycjoner masy prod. JIANGSU MUYANG GROUP CHINA, typ MUTZ 1610, moc 15 KW,

- młyn peletowy prod. JIANGSU MUYANG GROUP CHINA, typ MUZL 1610M, moc 2 x 132+22 kW,

- silnik elektryczny prod. JIANGSU DAZHONG ELECTRIC MOTOR CHINA, typ Y2-315L2-6, ilość sztuk – 2.

Stan wizualny urządzenia dobry, nie przeprowadzono prób pracy.

15 151,86

 

należy przelać do dnia 11 lipca 2013 r. na rachunek bankowy WFOŚiGW w Opolu: 06 1540 1229 2001 4600 0026 0002

(decyduje data uznania rachunku bankowego Funduszu).

 

Tytuł wpłaty powinien zawierać nr ogłoszenia o sprzedaży i nr pozycji przedmiotu z tabeli np.:

                                                wadium S7/VII/2013, poz. 1

                                               (nr ogłoszenia) (nr pozycji)

 

  1. Pouczenie:

WFOŚiGW w Opolu przysługuje w każdym czasie prawo unieważnienia postępowania w całości lub w części, bez podania przyczyny oraz o wyłączeniu odpowiedzialności WFOŚiGW w Opolu z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży.

 

  1. Do pobrania:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/ogloszenia-o-sprzedazy/ogloszenie-nr-s7-vii-2013-o-sprzedazy-majatku-ruchomego-stanowiacego-wlasnosc-wojewodzkiego-funduszu-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej-w-opolu