Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Część I SIWZ - Instrukcja dla wykonawców

Część I SIWZ IDW

Załącznik nr 1 do IDW

Załącznik nr 2 do IDW

Załącznik nr 3 do IDW

Załącznik nr 4 do IDW

Załącznik nr 5 do IDW

Załącznik nr 6 do IDW

Załącznik nr 7 do IDW

Załącznik nr 8 do IDW

Załącznik nr 9 do IDW

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/zamowienia-publiczne/lista-postepowan-zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-00-euro/przetarg-nieograniczony-na-roboty-budowlane-pod-nazwa-adaptacja-strychow-na-pomieszczenia-biurowe/czesc-i-siwz-instrukcja-dla-wykonawcow