Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Część III SIWZ OPZ

Załącznik nr 1 do OPZ

Załącznik nr 2 do OPZ

Załącznik nr 3 do OPZ

Załącznik nr 4 do OPZ

Załącznik nr 5 do OPZ

Załącznik nr 6A do OPZ

Załącznik nr 6B do OPZ

Załącznik nr 6C do OPZ

Załącznik nr 6D do OPZ

Załącznik nr 7A do OPZ

Załącznik nr 7B do OPZ

Załącznik nr 7C do OPZ

Załącznik nr 8A do OPZ

Załącznik nr 8B do OPZ

Załącznik nr 8C do OPZ

Załącznik nr 8D do OPZ

Załącznik nr 8E do OPZ

Załącznik nr 8F do OPZ

Załącznik nr 8G do OPZ

Załącznik nr 8H do OPZ

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/zamowienia-publiczne/lista-postepowan-zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-00-euro/przetarg-nieograniczony-na-roboty-budowlane-pod-nazwa-adaptacja-strychow-na-pomieszczenia-biurowe/czesc-iii-siwz-opis-przedmiotu-zamowienia