Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Część II SIWZ - Umowa

Część II SIWZ - wzór umowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/zamowienia-publiczne/lista-postepowan-zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-00-euro/przetarg-nieograniczony-na-roboty-budowlane-pod-nazwa-adaptacja-strychow-na-pomieszczenia-biurowe/czesc-ii-siwz-umowa