Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

II Aktualizacja Listy przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW w Opolu na rok 2015

Uchwałą Nr 14/2015 Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z dnia 24 marca 2015 r. w „Liście przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na rok 2015”, zatwierdzonej Uchwałą Nr 41/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. wraz ze zmianami z dnia 29 lipca 2014 r. (Uchwała Nr 61/2014), zostały wprowadzone zmiany w części B.

W celu zapewnienia optymalnego wykorzystania pozostających w dyspozycji Funduszu środków przeznaczonych na udzielanie pomocy finansowej w zakresie ochrony środowiska, z listy zostały wykreślone zadania, dla których wnioskodawcy potwierdzili, że nie będą korzystać ze środków Funduszu w 2015 r. lub też nie potwierdzili rozpoczęcia realizacji zadania w bieżącym roku. Na listę zostały wprowadzone nowe zadania, wymagające zaangażowania środków Funduszu jeszcze w bieżącym roku.

Dzięki uwzględnieniu nowych zadań na liście, oprócz preferencyjnych warunków, beneficjenci będą mogli wcześniej przystąpić do ich realizacji.

Po wprowadzeniu ww. zmian dokonana została zmiana numeracji w celu uporządkowania listy.

Część „A: Kierunki priorytetowe” oraz zaktualizowana część „B: Lista zadań priorytetowych na rok 2015” zostały zamieszczone poniżej, jako załącznik.

Części A i B Listy przedsięwzięć priorytetowych na rok 2015

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/zasady-dzialania-funduszu/listy-przedsiewziec-priorytetowych/ii-aktualizacja-listy-przedsiewziec-priorytetowych-wfosigw-w-opolu-na-rok-2015