Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Statut Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

W związku z ustawą Prawo Ochrony Środowiska oraz wejściem w życie z dniem 21 grudnia 2017 r. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2386) utracił moc Statut WFOŚiGW w Opolu nadany Uchwałą Nr XXX/338/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 13 czerwca 2017 r. który był dotychczasową podstawą prawną określającą szczegóły działalności organów Funduszy.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/o-funduszu/statut