Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku: Specjalisty w Zespole Funduszu Pożyczkowego MŚP

L I S T A

kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku Specjalisty w Zespole Funduszu Pożyczkowego MSP Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

 

Lp.

Imię i nazwisko kandydata

Miejsce zamieszkania (miejscowość)

 1.

 

Daniel Piątkowski

 

 

Opole

 

                                                                                        

Opole, dnia 20 stycznia 2016 r.        

Przewodniczący 

Komisji kwalifikacyjnej

Edward Gondecki  

                       

 

                                                                                                        

                                                                                                     

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/praca-w-funduszu/archiwum-naborow/2016/lista-kandydatow-spelniajacych-wymogi-formalne-w-postepowaniu-kwalifikacyjnym-o-naborze-kandydatow-do-zatrudnienia-na-stanowisku-specjalisty-w-zespole-funduszu-pozyczkowego-msp