Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Rada Nadzorcza

Zgodnie z decyzją Nr 15 Ministra Środowiska z dnia 27 czerwca 2017 r. w skład Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wchodzą:
  1. Przewodniczący – Marek Surmacz
  2. Wiceprzewodniczący Andrzej Buła
  3. Członek – Dorota Subda - wyznaczony przez Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  4. Członek – Sylwester Lewicki - wyznaczony przez wojewodę opolskiego spośród przedstawicieli nauki lub organizacji pozarządowych
  5. Członek – Piotr Kunicki - wyznaczony przez wojewodę opolskiego
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/o-funduszu/rada-nadzorcza