Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

2018

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku sekretarki w Zespole Logistycznym WFOŚiGW w Opolu

Informacja o unieważnieniu naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowisko audytora wewnętrznego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Informacja o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowisku: kierowcy w Zespole Logistycznym

Ogłoszenie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu poszukuje kandydatów na stanowisko sekretarki

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku kierowcy w Zespole Logistycznym WFOŚiGW w Opolu

Ogłoszenie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu poszukuje kandydatów na stanowisko audytora wewnętrznego

Unieważnienie naboru na wolne stanowisko audytora wewnętrznego

Ogłoszenie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu poszukuje kandydatów na stanowisko kierowcy

Nabór kandydatów na stanowisko audytora wewnętrznego w WFOŚiGW w Opolu

Informacja o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowisku: specjalisty w Zespole Organizacyjno-Administracyjnym

Informacja o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowisku: audytora wewnętrznego

Informacja o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowisku: kierownik Zespołu Obsługi Programów Ograniczenia Niskiej Emisji, Edukacji Ekologicznej i Ochrony Środowiska

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku kierownika Zespołu Obsługi Programów Ograniczenia Niskiej Emisji, Edukacji Ekologicznej i Ochrony Środowiska

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku audytora wewnętrznego w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku Specjalisty w Zespole Organizacyjno-Administracyjnym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Ogłoszenie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalisty w Zespole Organizacyjno-Administracyjnym

Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownika Zespołu Obsługi Programów Ograniczenia Niskiej Emisji, Edukacji Ekologicznej i Ochrony Środowiska

Ogłoszenie o naborze na stanowisko audytora wewnętrznego

Unieważnienie naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowisko kierownika Zespołu Obsługi Programów Ograniczenia Niskiej Emisji, Edukacji Ekologicznej i Ochrony Środowiska

Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownika Zespołu Obsługi Programów Ograniczenia Niskiej Emisji, Edukacji Ekologicznej i Ochrony Środowiska

Unieważnienie naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowisko audytora wewnętrznego

Ogłoszenie o naborze na stanowisko audytora wewnętrznego

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/praca-w-funduszu/archiwum-naborow/2018