Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Ogłoszenie o naborze na stanowisko audytora wewnętrznego

Ogłoszenie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

poszukuje kandydatów na stanowisko

audytora wewnętrznego

Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie;

- kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:

- wykształcenie wyższe;

- staż pracy minimum 6 lat w administracji publicznej w tym 4 lata na stanowisku audytora wewnętrznego potwierdzone dokumentami, tj.: świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu (aktualnym);

- biegła znajomość obsługi oprogramowania MS Office, w szczególności programów Word i Excel;

- niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

- przedłożenie wymaganych dokumentów

Wymagania dodatkowe:

- ukończone szkolenia, kursy, studia podyplomowe rozwijające umiejętności audytora wewnętrznego.

- znajomość ustaw: Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne, Ustawa o finansach publicznych, Ustawa o rachunkowości, Ustawa o zamówieniach publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego

- łatwość wyrażania myśli w mowie i piśmie

- wiedza szczegółowa z zakresu działalności WFOŚiGW w Opolu.

Wymiar czasu pracy: pełny etat – umowa na czas określony z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony

Proponowany termin zatrudnienia styczeń 2018 r.

Zakres czynności: załącznik

Wymagane dokumenty:

Inne informacje:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w sekretariacie Funduszu od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 - 1500 lub przesłanie pocztą na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Krakowska 53, 45-018 Opole (decyduje data wpływu do sekretariatu).

Termin składania ofert upływa dnia: 18.01.2018 r.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem tel. 77 45 37 611 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/praca-w-funduszu/archiwum-naborow/2018/ogloszenie-o-naborze-na-stanowisko-audytora-wewnetrznego