Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Unieważnienie naboru na wolne stanowisko audytora wewnętrznego

UNIEWAŻNIENIE NABORU

kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowisko audytora wewnętrznego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.  

Unieważniam nabór na wolne stanowisko audytora wewnętrznego ogłoszony w dniu 4 stycznia 2018 r. w Biuletynie Informacji Publicznej WFOŚiGW w Opolu i na tablicy informacujnej Funduszu, z przyczyn formalnych.

 

Prezes Zarządu

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Iwona Mazurek

 

Opole, dnia 31 stycznia 2018 r.

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/praca-w-funduszu/archiwum-naborow/2018/uniewaznienie-naboru-na-wolne-stanowisko-audytora-wewnetrznego