Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Zarząd

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 48/2018 z dnia 17 lipca 2018 r. w skład Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wchodzi:

1.    Prezes Zarządu – Henryk Tylak

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/o-funduszu/zarzad