Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Zarząd

Zgodnie z Uchwałami Rady Nadzorczej Nr 6/2022 z dnia 25 marca 2022 r. oraz Nr 7/2022 z dnia 25 marca 2022 r. w skład Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wchodzą:

Prezes Zarządu – Aleksandra Drescher

Zastępca Prezesa Zarządu – Jerzy Naszkiewicz

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/o-funduszu/zarzad