Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalisty w Zespole Organizacyjno-Administracyjnym

Ogłoszenie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalisty w Zespole Organizacyjno-Administracyjnym

 

Wymagania niezbędne:

Wymagania dodatkowe:

Wymiar czasu pracy: pełny etat – umowa na czas określony z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony.

Proponowany termin zatrudnienia luty 2018 r.

Zakres czynności: załącznik

Wymagane dokumenty:

Inne informacje:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w sekretariacie Funduszu od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 - 1500 lub przesłanie pocztą na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Krakowska 53, 45-018 Opole (decyduje data wpływu do sekretariatu).

Termin składania ofert upływa dnia: 15.02.2018 r.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem tel. 77 45 37 611 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/praca-w-funduszu/archiwum-naborow/2018/ogloszenie-o-naborze-na-stanowisko-specjalisty-w-zespole-organizacyjno-administracyjnym