Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku Specjalisty w Zespole Organizacyjno-Administracyjnym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

L I S T A

 kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku Specjalisty w Zespole Organizacyjno-Administracyjnym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Opolu

 

 

 

 L.p.

 

               Imię i nazwisko kandydata

 

     Miejsce zamieszkania

            (miejscowość)

   1.

Wojciech Komarzyński

Brzeg

   2.

Ewelina Aleksandrowicz Pytel

Gracze

   3.

Beata Pawlik

Opole

 

Opole, dnia, 22 lutego 2018 r.                                                                                                                                        

Przewodniczący 

Komisji kwalifikacyjnej 

Henryk Tylak

                                                             

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/praca-w-funduszu/archiwum-naborow/2018/lista-kandydatow-spelniajacych-wymogi-formalne-w-postepowaniu-kwalifikacyjnym-o-naborze-kandydatow-do-zatrudnienia-na-stanowisku-specjalisty-w-zespole-organizacyjno-administracyjnym-wojewodzkiego-funduszu-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej-w-opolu