Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku audytora wewnętrznego w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

L I S T A

 kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku audytora wewnętrznego w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

 

 

 

 L.p.

 

               Imię i nazwisko kandydata

 

     Miejsce zamieszkania

            (miejscowość)

   1.

Katarzyna Łuczko

Opole

   2.

Jolanta Tychowicz

Kępa

 

 Opole, dnia 22 lutego 2018 r.                                                                                                 

 Przewodniczący 
Komisji kwalifikacyjnej 
Henryk Tylak

                                                                                                                                                                                                    

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/praca-w-funduszu/archiwum-naborow/2018/lista-kandydatow-spelniajacych-wymogi-formalne-w-postepowaniu-kwalifikacyjnym-o-naborze-kandydatow-do-zatrudnienia-na-stanowisku-audytora-wewnetrznego-w-wojewodzkim-funduszu-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej-w-opolu