Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Informacja o wynikach przeprowadzenia sprzedaży majątku ruchomego stanowiącego własność Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z ogłoszenia nr P1/IV/2018 w formie przetargu publicznego.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu publicznego dotyczącego ogłoszenia nr P1/IV/2018 nie dokonano sprzedaży przedmiotu ogłoszenia.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/ogloszenia-o-sprzedazy/informacja-o-wynikach-przeprowadzenia-sprzedazy-majatku-ruchomego-stanowiacego-wlasnosc-wojewodzkiego-funduszu-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej-w-opolu-z-ogloszenia-nr-p1-iv-2018-w-formie-przetargu-publicznego