Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Informacja o terminie i miejscu otwarcia ofert

INFORMACJA O TERMINIE I MIEJSCU OTWARCIA OFERT

dotyczących Ogłoszenia Nr P1/V/2018 o sprzedaży majątku ruchomego stanowiącego własność

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w formie przetargu publicznego.

Termin i miejsce otwarcia ofert dotyczących Ogłoszenia Nr P1/V/2018 o sprzedaży majątku ruchomego - SKODA OCTAVIA 1,9 TDI MR’01 o Nr rejestracyjnym OP 52426, stanowiącego własność Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Opolu w formie przetargu publicznego:

18 maja 2018 r. godz. 10.00

sala konferencyjna WFOŚiGW w Opolu – I piętro

ul. Krakowska 53

45-018 Opole

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/ogloszenia-o-sprzedazy/informacja-o-terminie-i-miejscu-otwarcia-ofert