Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

I N F O R M A C J A

o unieważnieniu naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowisko audytora wewnętrznego

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

 

Informuję, że w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie, tj. do dnia 22 października 2018 r. nie wpłynęła żadna oferta kandydata do zatrudnienia na wolne stanowisko audytora wewnetrznego.

W związku z powyższym unieważniam nabór na stanowisko audytora wewnetrznego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ze względu na brak ofert.

 

Opole, dnia 26 października 2018 r.

Prezes Zarządu

Henryk Tylak

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/praca-w-funduszu/archiwum-naborow/2018/uniewaznienie-naboru-na-wolne-stanowisko-audytora-wewnetrznego-2