Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

 

I N F O R M A C J A 

 

o unieważnieniu naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowisko audytora wewnętrznego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Opolu

  

Informuję, iż w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie, tj. do  dnia 21.11.2018 r. nie wpłynęła żadna oferta kandydata do zatrudnienia na wolne stanowisko audytora wewnętrznego.

W związku z powyższym, unieważniam nabór na stanowisko audytora wewnętrznego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Opolu ze względu na brak ofert.

Opole, dnia 3 grudnia 2018 r.

Prezes Zarządu
Henryk Tylak

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/praca-w-funduszu/archiwum-naborow/2018/informacja-o-uniewaznieniu-naboru-kandydatow-do-zatrudnienia-na-wolne-stanowisko-audytora-wewnetrznego-wojewodzkiego-funduszu-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej-w-opolu