Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku sekretarki w Zespole Logistycznym WFOŚiGW w Opolu

L I S T A

kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym
o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku sekretarki w Zespole Logistycznym Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

 

 

 Lp.

 

Imię i nazwisko kandydata

 

Miejsce zamieszkania

(miejscowość)

1.

Katarzyna Drozdowska

Opole

 

Opole, dnia 11.12.2018 r.

Przewodniczący

Komisji kwalifikacyjnej

Jolanta Tychowicz

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/praca-w-funduszu/archiwum-naborow/2018/lista-kandydatow-spelniajacych-wymogi-formalne-w-postepowaniu-kwalifikacyjnym-o-naborze-kandydatow-do-zatrudnienia-na-stanowisku-sekretarki-w-zespole-logistycznym-wfosigw-w-opolu