Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Ogłoszenie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty w Zespole Finansowym

Ogłoszenie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu poszukuje kandydatów na stanowisko
specjalisty w Zespole Finansowym

Wymagania niezbędne:

Wymagania dodatkowe:

 

Wymiar czasu pracy: pełny etat – umowa na czas określony z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony.

 

Proponowany termin zatrudnienia:  luty 2019 r.

 

Zakres czynności: pobierz plik

Wymagane dokumenty:

- cv;

- list motywacyjny;

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór do pobrania lub dostępny w sekretariacie Funduszu);

- oświadczenie kandydata stwierdzające, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie (wzór do pobrania);

- oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór do pobrania);

- potwierdzenie znajomości obsługi komputera i pakietu MS Office (zaświadczenie, certyfikat lub oświadczenie).

 

Inne informacje:

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych  dokumentów w punkcie konsultacyjno – informacyjnym Funduszu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 – 16:30 lub przesłanie pocztą na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole (decyduje data wpływu do sekretariatu).

 

Termin składania ofert upływa 11.02.2019 r.

 

 

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 77 45 37 611

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/praca-w-funduszu/archiwum-naborow/2019/ogloszenie-wojewodzki-fundusz-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej-w-opolu-poszukuje-kandydatow-na-stanowisko-specjalisty-w-zespole-finansowym