Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Informacja o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowisku: sekretarki w Zespole Logistycznym

I N F O R M A C J A

 o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowisku: sekretarki

w Zespole Logistycznym

 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

ul. Krakowska 53

45-018 Opole

 

 

  1. Stanowisko pracy: sekretarka w Zespole Logistycznym
  2. Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania (miejscowość): Katarzyna Drozdowska - Opole
  3. Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata, albo uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata: Kandydat spełnił wszystkie wymogi.

 

 

Opole, dnia 15.02.2019 r.

Prezes Zarządu

Henryk Tylak

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/praca-w-funduszu/archiwum-naborow/2019/informacja-o-wynikach-naboru-kandydatow-do-zatrudnienia-na-stanowisku-sekretarki-w-zespole-logistycznym