Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Czwarty przetarg nieograniczony na usługę Prowadzenie biura terenowego w Opolu obsługującego Program priorytetowy „Czyste powietrze”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Czwarty przetarg nieogranioczony na usługę Prowadzenie biura terenowego w Opolu obsługującego Program priorytetowy „Czyste powietrze”

ogłoszenie o unieważnieniu

IDW biuro terenowe

opis przedmiotu zamówienia

załączniki do IDW

projekt umowy

wzór zabezpieczenia należytego wykonania umowy

wymagania techniczne dla komputerów i oprogramowania

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/zamowienia-publiczne/lista-postepowan-zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-00-euro/czwarty-przetarg-nieograniczony-na-usluge-prowadzenie-biura-terenowego-w-opolu-obslugujacego-program-priorytetowy-czyste-powietrze