Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Informacja o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowisko specjalisty Zespołu Logistycznego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU

kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowisko specjalisty Zespołu Logistycznego

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

 

Informuję, że w ramach ogłoszonego w dniu 21 marca 2019 r. w Biuletynie Informacji Publicznej WFOŚiGW w Opolu i na tablicy informacyjnej Funduszu naboru na wolne stanowisko specjalisty Zespołu Logistycznego – nie wpłynęła żadna oferta.

 

Prezes Zarządu

Henryk Tylak

 

Opole, dnia 10 kwietnia 2019 r.

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/praca-w-funduszu/2019/informacja-o-wynikach-naboru-kandydatow-do-zatrudnienia-na-wolne-stanowisko-specjalisty-zespolu-logistycznego-wojewodzkiego-funduszu-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej-w-opolu