Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Informacja o wynikach naboru kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na dwa stanowiska specjalisty Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – Nabór III

OGŁOSZENIE O WYNIKACH

NABORU III

kandydatów do zatrudnienia na dwa wolne stanowiska - specjalisty

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

 

Informuję, że w ramach ogłoszonego w dniu 01 kwietnia 2019 r. w Biuletynie Informacji Publicznej WFOŚiGW w Opolu i na tablicy informacyjnej Funduszu naboru na dwa wolne stanowiska specjalisty – zgłoszony kandydat nie spełniał wymogów formalnych.

Prezes Zarządu Opole, dnia 18 kwietnia 2019 r.
Henryk Tylak

 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/praca-w-funduszu/archiwum-naborow/2019/informacja-o-wynikach-naboru-kandydatow-spelniajacych-wymogi-formalne-w-postepowaniu-kwalifikacyjnym-o-naborze-kandydatow-do-zatrudnienia-na-dwa-stanowiska-specjalisty-wojewodzkiego-funduszu-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej-w-opolu-nabor-iii