Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Informacja o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowisku: specjalisty WFOŚiGW w Opolu NABÓR II

I N F O R M A C J A

o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowisku: 

specjalisty WFOŚiGW w Opolu

NABÓR II

 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

ul. Krakowska 53

45-018 Opole

 

  1. Stanowisko pracy: specjalisty WFOŚiGW w Opolu
  2. Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania (miejscowość): Magdalena Anna Kreisner - Opole
  3. Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata: kandydat spełnił wszystkie wymogi.

 

Opole, dnia 06.05.2019 r.

Prezes Zarządu

Henryk Tylak

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/praca-w-funduszu/archiwum-naborow/2019/informacja-o-wynikach-naboru-kandydatow-do-zatrudnienia-na-stanowisku-specjalisty-wfosigw-w-opolu-nabor-ii