Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Ogłoszenie o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowisko – specjalisty w Zespole Logistycznym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

OGŁOSZENIE O WYNIKACH

kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowisko – specjalisty w Zespole Logistycznym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

 

Informuję, że w ramach ogłoszonego w dniu 19 kwietnia 2019 r. w Biuletynie Informacji Publicznej WFOŚiGW w Opolu i na tablicy informacyjnej Funduszu naboru na wolne stanowisko specjalisty w Zespole Logistycznym – zgłoszony kandydat nie spełniał wymogów formalnych.

 

Prezes Zarządu                                                                                                                                                     Opole, dnia 07 maja 2019 r.

Henryk Tylak

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/praca-w-funduszu/2019/ogloszenie-o-wynikach-naboru-kandydatow-do-zatrudnienia-na-wolne-stanowisko-specjalisty-w-zespole-logistycznym-wojewodzkiego-funduszu-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej-w-opolu