Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

I Aktualizacja Listy przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW w Opolu na rok 2015

Części A i B Listy przedsięwzięć priorytetowych na rok 2014

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/zasady-dzialania-funduszu/listy-przedsiewziec-priorytetowych/i-aktualizacja-listy-przedsiewziec-priorytetowych-wfosigw-w-opolu-na-rok-2015