Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Ogłoszenie o wynikach naboru VII kandydatów do zatrudnienia na dwa wolne stanowiska specjalisty Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU VII

kandydatów do zatrudnienia na dwa wolne stanowiska specjalisty

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

 

Informuję, że w ramach ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej WFOŚiGW w Opolu i na tablicy informacyjnej Funduszu naboru na dwa wolne stanowiska specjalisty Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu nabór VII– nie wpłynęła żadna oferta.

Opole, dnia 12 czerwca 2019 r. Prezes Zarządu
Henryk Tylak
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/praca-w-funduszu/archiwum-naborow/2019/ogloszenie-o-wynikach-naboru-vii-kandydatow-do-zatrudnienia-na-dwa-wolne-stanowiska-specjalisty-wojewodzkiego-funduszu-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej-w-opolu