Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Informacja o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na dwa stanowiska: specjalisty WFOŚiGW w Opolu NABÓR VIII

I N F O R M A C J A

o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na dwa stanowiska: 

specjalisty WFOŚiGW w Opolu

NABÓR VIII

 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

ul. Krakowska 53

45-018 Opole

  

  1. Stanowisko pracy: specjalisty WFOŚiGW w Opolu
  2. Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania (miejscowość): Małgorzata Gaida - Chrząstowice
  3. Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata: kandydat spełnił wszystkie wymogi.

Opole, dnia 12.06.2019 r. Prezes Zarządu
Henryk Tylak
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/praca-w-funduszu/archiwum-naborow/2019/informacja-o-wynikach-naboru-kandydatow-do-zatrudnienia-na-dwa-stanowiska-specjalisty-wfosigw-w-opolu-nabor-viii