Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Ogłoszenie o wynikach NABÓR IX kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowisko – specjalisty w Zespole Logistycznym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABÓR IX

kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowisko – specjalisty w Zespole Logistycznym

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Opolu

 

Informuję, że w ramach ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej WFOŚiGW
w Opolu i na tablicy informacyjnej Funduszu naboru na wolne stanowisko specjalisty w Zespole Logistycznym – nie wpłynęła żadna oferta.

Opole, dnia 12 czerwca 2019 r. Prezes Zarządu
Henryk Tylak
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/praca-w-funduszu/2019/ogloszenie-o-wynikach-nabor-ix-kandydatow-do-zatrudnienia-na-wolne-stanowisko-specjalisty-w-zespole-logistycznym-wojewodzkiego-funduszu-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej-w-opolu