Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

INFORMACJA O WSTRZYMANIU NABORÓW NA WOLNE STANOWISKA PRACY

INFORMACJA

O WSTRZYMANIU NABORÓW NA WOLNE STANOWSKIA PRACY

 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, informuje że z dniem dzisiejszym tj. 08.07.2019 r. wstrzymuje aktualne nabory na wolne stanowiska pracy.  

Jednakże wszystkich zainteresowanych zapraszamy do dalszego śledzenia naszej strony internetowej http://bip.wfosigw.opole.pl/.

 

 

                                                                                              Prezes Zarządu

                                                                                              Maciej Stefański 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/praca-w-funduszu/2019/informacja-o-wstrzymaniu-dotychczasowych-naborow-na-wolne-stanowiska-pracy