Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

I N F O R M A C J A o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowisku: specjalisty w Zespole Logistycznym WFOŚiGW w Opolu NABÓR II

I N F O R M A C J A

o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowisku: 

specjalisty w Zespole Logistycznym WFOŚiGW w Opolu

NABÓR II

 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

ul. Krakowska 53

45-018 Opole

 

 

  1. Stanowisko pracy: specjalisty w Zespole Logistycznym
  2. Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania (miejscowość): Piotr Forysiak – Brzeg
  3. Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata: kandydat spełnił wszystkie wymogi.

 

  Opole, dnia 13.08.2019 r. 

Prezes Zarządu

Maciej Stefański

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/praca-w-funduszu/2019/i-n-f-o-r-m-a-c-j-a-o-wynikach-naboru-kandydatow-do-zatrudnienia-na-stanowisku-specjalisty-w-zespole-logistycznym-wfosigw-w-opolu-nabor-ii