Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

INFORMACJA o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowisku: Dyrektora Generalnego Biura WFOŚiGW w Opolu NABÓR IV

I N F O R M A C J A

 

o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowisku:
Dyrektora Generalnego Biura WFOŚiGW w Opolu

NABÓR IV

 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

ul. Krakowska 53

45-018 Opole

 

 

  1. Stanowisko pracy: Dyrektor Generalny Biura
  2. Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania (miejscowość): Iwona Mazurek – Opole
  3. Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata: kandydat spełnił wszystkie wymogi.

  

 

Opole, dnia 19.08.2019 r.

Prezes Zarządu

 

Maciej Stefański

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/praca-w-funduszu/archiwum-naborow/2019/informacja-o-wynikach-naboru-kandydatow-do-zatrudnienia-na-stanowisku-dyrektora-generalnego-biura-wfosigw-w-opolu-nabor-iv