Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

NABÓR VI - Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisko specjalisty ds. doradztwa energetycznego

L I S T A

 

kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym
o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku specjalisty ds. doradztwa energetycznego w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

 

 

 

Lp.

 

Imię i nazwisko kandydata

 

Miejsce zamieszkania

(miejscowość)

1.

Grzegorz Surdyka

Brzeg

 

 

 

Opole, dnia 14.11.2019 r.

Przewodniczący

Komisji kwalifikacyjnej

 

Iwona Mazurek

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/praca-w-funduszu/archiwum-naborow/2019/nabor-vi-lista-kandydatow-spelniajacych-wymogi-formalne-w-postepowaniu-kwalifikacyjnym-o-naborze-kandydatow-do-zatrudnienia-na-stanowisko-specjalisty-ds-doradztwa-energetycznego-2