Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

Informacja o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowisku: specjalista ds. doradztwa energetycznego

I N F O R M A C J A

 

o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowisku:

 specjalista ds. doradztwa energetycznego

NABÓR VI

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

ul. Krakowska 53

45-018 Opole

 

 

  1. Stanowisko pracy: specjalista ds. doradztwa energetycznego
  2. Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania (miejscowość): Grzegorz Surdyka, miejsce zamieszkania - Brzeg
  3. Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata: kandydat spełnił wszystkie wymagania, określone w ogłoszeniu o naborze oraz podczas rozmowy kwalifikacyjnej. 

 

 

 

Opole, dnia 15.11.2019 r.

Prezes Zarządu

Maciej Stefański

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/praca-w-funduszu/2019/informacja-o-wynikach-naboru-kandydatow-do-zatrudnienia-na-stanowisku-specjalista-ds-doradztwa-energetycznego