Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | BIP (http://bip.wfosigw.opole.pl)

NABÓR VII Ogłoszenie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu poszukuje czterech kandydatów na stanowisko:specjalisty w Zespole Obsługi Programu Czyste Powietrze do Działu przygotowania i oceny.

NABÓR VII   

 

 

Ogłoszenie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

poszukuje czterech kandydatów na stanowisko:

specjalisty

w Zespole Obsługi Programu Czyste Powietrze

do Działu przygotowania i oceny

 

 

Wymagania niezbędne:

 

Wymagania dodatkowe:

 

Wymiar czasu pracy: pełny etat, umowa na czas określony z możliwością przedłużenia

 

Termin zatrudnienia: styczeń 2020 r.

Zakres czynności: zakres czynności

 

Wymagane dokumenty:

 

 

 

 

Inne informacje:

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w sekretariacie Funduszu od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 - 1500 lub przesłanie pocztą na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Krakowska 53, 45-018 Opole (decyduje data wpływu do sekretariatu). Aplikację należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją „Aplikacja na stanowisko: specjalista w Zespole Obsługi Programu Czyste Powietrze do Działu przygotowania i oceny w WFOŚiGW w Opolu – NABÓR VII”.

 

Termin składania ofert upływa dnia: 13.12.2019 r.

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 77 453 76 11 wew. 103

 

 

Nabór kandydatów do zatrudnienia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r.  poz. 799 z późn. zm.).

 

 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://bip.wfosigw.opole.pl/praca-w-funduszu/archiwum-naborow/2019/nabor-vii-ogloszenie-wojewodzki-fundusz-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej-w-opolu-poszukuje-czterech-kandydatow-na-stanowisko-specjalisty-w-zespole-obslugi-programu-czyste-powietrze-do-dzialu-przygotowania-i-oceny